Měníme Prahu ve světové centrum umělé inteligence

Naše cíle

01—08

Budujeme AI ekosystém. Propojíme studenty, pedagogy, vědce, podnikatele, investory a mnoho dalších za účelem aktivní spolupráce, podpory prvotřídního základního a aplikovaného výzkumu a tvorby produktů a služeb v oblasti umělé inteligence. Budeme tuzemskou veřejnost informovat o zásadních přínosech umělé inteligence pro budoucnost české ekonomiky a Českou republiku budeme v zahraničí prezentovat jako vhodnou lokalitu pro studium, výzkum a podnikání.

Proč? Díky silnému ekosystému umělé inteligence (AI) budeme snáze lákat talenty z celého světa. Pomocí AI nastartujeme hospodářský růst založený na produktech a službách s vysokou přidanou hodnotou.

Jak? Budeme spolupracovat s vládou, samosprávami a veřejným sektorem, abychom vysvětlili nezbytnost změny a transformace AI se stala prioritou. Vytvoříme transparentní prostředí pro spolupráci, budeme organizovat akce a propagovat výsledky tak, abychom inspirovali ostatní.

02—08

Zastavíme odliv mozků. Motivujeme mladou generaci výzkumníků v oblasti AI, aby zůstala na akademické půdě v Praze.

Proč? Aby se zabránilo vyčerpání univerzitního intelektuálního potenciálu a schopnosti vytvářet špičkové talenty na poli AI. Je třeba vyvážit růst pracovních příležitostí a platů mezi podniky, startupy a univerzitami. Platy na univerzitách jsou na rozdíl od těch ve firmách a startupech méně závislé na hospodářském růstu regionu. Očekáváme, že finanční podpora zaměřená na platy může tento proces zpomalit nebo dokonce zvrátit.

Jak? Vyzveme k výběru 10 až 20 vynikajících vědců z oboru umělé inteligence(prg.ai Fellows) pracujících v institucích, které jsou členy prg.ai, a poskytneme jim příspěvek k jejich stávajícím platům, abychom je motivovali k setrvání v akademickém prostředí.

03—08

Nalákáme AI vědce. Budeme financovat 5 až 10 výzkumných pozic pro vynikající vědce přicházející ze zahraničí, nejlépe z kvalitnějších univerzit, než jsou ČVUT / UK. Vypracujeme a implementujeme strategii dlouhodobé a udržitelné finanční podpory vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti platů vědců, prevenci odlivu mozků z akademické sféry a získávání vysoce kvalifikovaných výzkumníků z oblasti AI.

Proč? Aby se zvýšila jejich konkurenceschopnost, musejí akademičtí členové prg.ai diverzifikovat svůj fond talentů a stát se více mezinárodními, otevřenými a atraktivními pro zahraniční vědce.

Jak? Připravíme otevřenou výzvu na vytvoření 5 až 10 špičkových vědeckých míst z oboru umělé inteligence (prg.ai Chairs) na členských institucích prg.ai a podpoříme budování jejich akademické kariéry. I když program bude financovat pouze první 1 až 3 roky, pozice budou stálé. Hostující instituce budou spolupracovat s prg.ai na udržitelnosti těchto pozic.

04—08

Vychováme AI talenty. Urychlíme získávání dovedností a znalostí v oblasti umělé inteligence a výrazně navýšíme počty absolventů s dovednostmi týkajícími se umělé inteligence.

Proč? Kvalita a počet vzdělaných technických talentů je nejdůležitějším parametrem připravenosti regionu na transformaci v rámci AI a určuje potenciál budoucí ekonomiky AI. Ani v současnosti počet absolventů umělé inteligence nestačí k tomu, aby uživil místní ekosystém.

Jak? Podpoříme vytvoření bakalářských studijních programů minor v oboru AI, které budou podobně jako na MIT nabízeny jako doplňkové vzdělání v oblasti AI velké populaci bakalářských studentů na ČVUT / UK . Navrhneme středoškolské osnovy pro výuku AI a nabídneme minoritní specializaci AI také středoškolským učitelům matematiky a informatiky. Poskytneme naše know-how pro budoucí rekvalifikaci pracovních sil.

05—08

Líhneme AI startupy. Podpoříme komercializovatelné nápady v akademické sféře a usnadníme vznik startupů, čímž tuzemským podnikům umožníme využít výsledky základního a aplikovaného výzkumu v oblasti umělé inteligence. Startupům pomůžeme získat podnikatelské dovednosti a zkušenosti, kontakty, obchodní příležitosti a kapitál potřebný pro jejich úspěch na globálním trhu.

Proč? Aktuálně se transfer nápadů z akademické sféry do průmyslu příliš nedaří. Startupy jsou často lákány do zahraničních inkubátorů a místní ekonomika tím trpí. Silná výzkumná komunita AI je pro startupy zásadní výhodou, protože mohou stavět na technologické výhodě.

Jak? Pomůžeme startupům získat přístup ke špičkovému výzkumu v rámci komunity prg.ai. Přilákáme preseed, seed a venture investice k rozvoji nápadů na univerzitách, ve výzkumných ústavech a firmách. Budeme podporovat transparentní a flexibilní modely spolupráce a sdílení duševního vlastnictví mezi univerzitami a startupy.

06—08

Inovujeme v podnicích. Propojením základního a aplikovaného výzkumu a startupových společností s tradičním českými průmyslovými odvětvími zajistíme, že české podniky budou moci těžit z jejich poznatků a inovací, budou schopné předcházet případným rizikům spojeným s aplikací umělé inteligence do praxe a budou celkově připravené na přicházející celospolečenskou revoluci. Pomůžeme podnikům vytvořit pracovní místa v oboru AI, která zvýší jejich konkurenceschopnost.

Proč? Český průmysl a veřejný sektor téměř nevyužívají potenciál spolupráce se špičkovými pracovišti a startupy.

Jak? Pozveme inovátory a propagátory AI do sdíleného prostředí a připravíme transformační programy pro členské podniky. Budeme motivovat výzkumné pracovníky a inženýry v oboru AI v ekosystému, aby pomohli podnikům s plánováním a zaváděním pilotních projektů. Program poskytne odpovídající financování výzkumným pracovníkům z členských institucí prg.ai, kteří se zapojí do aplikovaného výzkumu a pilotních projektů AI, za předpokladu, že výsledky budou dány k dispozici výzkumným komunitám prostřednictvím publikací a/nebo softwaru s otevřeným zdrojovým kódem.

07—08

Zlidštíme a usměrníme AI. Budeme diskutovat o etických, právních a ekonomických aspektech výzkumu a zavádění umělé inteligence a zároveň prosazovat pozitivní aspekty a bojovat proti těm negativním.

Proč? Nejdůležitější je, že přístup EU k umělé inteligenci je na rozdíl od dalších světových center AI orientován na lidského uživatele (human first). Pro tuzemskou společnost je důležitá připravenost prg.ai na etická očekávání, budoucí právní aspekty a ekonomické důsledky aplikací AI.

Jak? Podpoříme diskusi o etických, právních a socio-ekonomických aspektech umělé inteligence a budeme usilovat o finanční prostředky na vytvoření pozice pro jednoho člena prg.ai, který povede tento výzkum na jedné z členských institucí prg.ai.

08—08

Propojíme svět. Budeme úzce spolupracovat, sdílet zkušenosti a vyhledávat synergie s českými a středoevropskými centry AI. Budeme propagovat značku prg.ai tak, aby se stala známou a respektovanou v evropské i světové komunitě AI. Jsme připraveni sehrát klíčovou roli při vyjednáváních s Evropskou komisí, aby se Praha oficiálně stala jedním z evropských center umělé inteligence.

Proč? Středoevropský region nabízí velké množství vysoce vzdělaných vědeckých a technických talentů, díky kterým můžeme proměnit Prahu v AI superhub. Každé takové středisko musí být pevně integrováno jak na regionální, tak na globální úrovni.

Jak? Zřídíme středoevropské fórum pro umělou inteligenci jako platformu pro vědeckou spolupráci, výměnu znalostí a budování projektových konsorcií pro výzvy EU v oblasti výzkumu. Budeme sdílet zkušenosti prg.ai se středoevropskými městy a zapojíme je do spolupráce v oblastech jejich odbornosti. edná se mimo jiné o Brno (v kybernetice), Plzeň (v NLP), Ostravu (v HPC), Vídeň, Linec, Bratislavu, Košice, Varšavu, Krakov, Budapešť, abychom vybudovali programy podobné prg.ai. Kromě toho bude prg.ai dále rozvíjet aktivní vazby členských institucí prg.ai s vědci a výzkumnými institucemi v EU, Velké Británii, USA, Kanadě, Švýcarsku a Izraeli.

Kdo jsme

Podporovatelé

Newsletter

Kontakt

info@prg.ai

Tento web využívá Google Analytics pro statistické účely. IP adresy jsou anonymizovány.
OK